Kufi at prayer hat

Para sa mga lalaki, ang pagsusuot ng kufi ay ang pangalawang pinakakilalang katangian ng mga Muslim, at ang una ay siyempre balbas. Dahil ang Kufi ay isang pantukoy na kasuotan para sa damit ng Muslim, makatutulong para sa isang lalaking Muslim na magkaroon ng maraming kufi upang makapagsuot siya ng bagong damit araw-araw. Sa Muslim American, mayroon kaming dose-dosenang mga istilo na mapagpipilian mo, kabilang ang iba't ibang mga niniting at burda na sumbrero ng Kufi. Maraming mga Muslim na Amerikano ang nagsusuot ng mga ito upang sundin ang Propeta Muhammad (nawa'y siya ay magpahinga sa kapayapaan), at ang iba ay nagsusuot ng kufi upang tumayo sa lipunan at makilala bilang mga Muslim. Anuman ang iyong dahilan, mayroon kaming mga istilo na angkop sa lahat ng okasyon.
Ano ang Kufi?
Ang mga Kufi ay tradisyonal at relihiyosong mga headscarve para sa mga lalaking Muslim. Ang ating mahal na Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nakaugalian na ang pagtatakip ng kanyang ulo sa karaniwang mga oras at sa panahon ng pagsamba. Maraming mga hadith mula sa iba't ibang tagapagsalaysay ang nagpapahayag ng kasipagan ni Muhammad sa pagtatakip ng kanyang ulo, lalo na kapag nagdarasal. Nakasuot siya ng kufi cap at headscarf kadalasan, at madalas na sinasabi na hindi pa siya nakikita ng kanyang mga kasama na walang nakatakip sa kanyang ulo.

Ipinaalala sa atin ng Allah sa Quran: “Ang Sugo ng Allah ay walang alinlangan na nagbibigay sa iyo ng isang mahusay na halimbawa. Sinuman ang umaasa sa Allah at sa wakas, [na] laging naaalala si Allah." (33:21) Maraming mga dakilang iskolar Lahat sila ay itinuturing ang talatang ito bilang isang dahilan upang tularan ang pag-uugali ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) at upang maisagawa ang kanyang mga turo. Sa pamamagitan ng pagtulad sa pag-uugali ng propeta, makakaasa tayong mapalapit sa kanyang paraan ng pamumuhay at malilinis ang ating pamumuhay. Ang paggaya ay isang gawa ng pagmamahal, at ang mga nagmamahal sa Propeta ay pagpapalain ng Allah. Ang mga iskolar ay may iba't ibang opinyon kung ang pagtatakip ng ulo ay isang hadith o isang kultura lamang. Inuri ng ilang iskolar ang pagsasagawa ng ating minamahal na propeta bilang Sunnah Ibada (pagsasanay na may kahalagahan sa relihiyon) at Sunnat al-'ada (pagsasanay batay sa kultura). Sinasabi ng mga iskolar na kung susundin natin ang pamamaraang ito, tayo ay gagantimpalaan, maging ito man ay Sunnat Ibada o Sunnat A'da.

Ilang iba't ibang Kufi ang naroon?
Iba-iba ang mga Kufi ayon sa kultura at uso sa fashion. Karaniwan, ang anumang talukbong na malapit sa ulo at walang labi na umaabot upang harangan ang araw ay matatawag na kufi. Ang ilang kultura ay tinatawag itong topi o kopi, at ang iba naman ay tinatawag itong taqiyah o tupi. Anuman ang tawag mo dito, ang pangkalahatang anyo ay pareho, bagaman ang tuktok na sumbrero ay mas malamang na magkaroon ng mga dekorasyon at detalyadong pagbuburda.

Ano ang pinakamagandang kulay ng Kufi?
Bagama't maraming tao ang pumili ng mga itim na kufi skull caps, ang ilang mga tao ay pumili ng puting Kufi. Sinasabi na ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay mas pinipili ang puti kaysa anumang bagay. Walang limitasyon sa kulay, hangga't ito ay angkop. Makakakita ka ng Kufi Caps sa lahat ng posibleng kulay.

Bakit ang mga Muslim ay nagsusuot ng Kufi?
Ang mga Muslim ay nagsusuot ng Kufi pangunahin dahil hinahangaan nila ang huli at huling sugo ng Diyos-ang Propeta Muhammad (mga pagpapala at kapayapaan mula sa Panginoon) at ang kanyang mga gawa. Sa karamihan ng mga bansa sa Asya tulad ng India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Indonesia, at Malaysia, ang pagtatakip sa ulo ay itinuturing na tanda ng kabanalan at paniniwala sa relihiyon. Ang hugis, kulay at istilo ng Muslim na headgear ay iba-iba sa bawat bansa. Gumamit ng iba't ibang pangalan para tawagin ang parehong Kufi. Sa Indonesia, tinatawag nila itong Peci. Sa India at Pakistan, kung saan ang Urdu ang pangunahing wikang Muslim, tinawag nila itong Topi.

Sana ay masiyahan ka sa pagpili ng mga Muslim na Amerikano. Kung mayroong estilo na iyong hinahanap, mangyaring ipaalam sa amin.


Oras ng post: Hun-03-2019